Culture Werkgroep Stein gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van de website en lezers van digitale nieuwsbrieven. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Culture Werkgroep Stein zich aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt.
Culture Werkgroep Stein maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Culture Werkgroep Stein meet informatie van websitebezoekers en nieuwsbrieflezers, zoals informatie over de gebruikte apparatuur en software alsook informatie over het leesgedrag en het verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de site-bezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Culture Werkgroep Stein haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Copyright
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de de Stichting Beheer CWS is het niet toegestaan, de informatie, beeldmaterialen en andere data, die verstrekt worden via de web-site enigerlei wijze te verspreiden dan wel te vermenigvuldigen.

Alle rechten voorbehouden.
Op de website van de Culturele Werkgroep Stein wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De site is voortdurend in ontwikkeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en de Stichting Beheer CWS neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie